ربابه امیرفلاح

ربابه امیرفلاح [ کد 58244 ]

8 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ربابه امیرفلاح [ کد 58244 ]

8 ماه پیش فعال بوده | 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم تخصصی در زمینه مدیریت بازرگانی و MBA، اقتصاد و بازرگانی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی [دو ستاره]
 • مدیریت [دو ستاره]

نمونه‌کار های انجام شده

 • مدیریت
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The fundamental decision asymmetry of options involving the right but not the obligation to act also gives rise to an asymmetry in firm outcomes in the presence of uncertainty. For example, in the case of a call option to invest, the holder is able to access upside opportunities (through exercising the call by investing or expanding) while limiting downside losses (by not exercising it in the event of adverse developments).

  متن ترجمه شده:

  عدم تقارن تصمیم گیری اساسی گزینه ها که شامل [گزینه] درست است ولی شامل تعهد به انجام آن نیست، همچنین موجب عدم تقارن در بروندادهای یک بنگاه در صورت وجود عدم قطعیت می شود. برای مثال، در مورد گزینه فراخوان برای سرمایه گذاری، برگزارکننده درحالیکه ضررهای کمتر را محدود می کند (با عدم انجام آن در صورت رخداد تحولات نامطلوب) میتواند به فرصت های ترقی ارزش سرمایه دسترسی داشته باشد (از طریق انجام فراخوان با سرمایه گذاری یا توسعه).

 • مدیریت
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Research and experimental development (R&D) comprise creative and systematic work undertaken in order to increase the stock of knowledge—including knowledge of humankind, culture and society—and to devise new applications of available knowledge.

  متن ترجمه شده:

  تحقیق و توسعه تجربی متشکل از کار خلاقانه و نظام مند است که به منظور افزایش سرمایه دانش -شامل دانش نوع بشر، فرهنگ و جامعه-و تدبیر در کاربردهای جدید دانش موجود انجام می شود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -