روشنک برومند

روشنک برومند [ کد 43742 ]

3 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

روشنک برومند [ کد 43742 ]

3 سال پیش فعال بوده | 4 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم تخصصی در زمینه عمومی

روشنک برومند، دانشجوی کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -