سال نو مبارک! متفاوت ترین هدیه نوروزی (کلیک کنید)
ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

صبا طهماسبی

 • 2 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

صبا طهماسبی

 • 2 روز پیش فعال بوده
 • 1 سال و 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.8 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 16 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.7 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
23 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

مدرس و مترجم رسمی زبان انگلیسی با ده سال سابقه، نویسنده کتاب زبان تخصصی انتشارات ارشدان

مدرس و مترجم رسمی با ده سال سابقه تدریس زبان انگلیسی و ترجمه متون تخصصی

23 ترجمه موفق
1 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The gastrophrenic ligament is divided, and the fat pad usually found anterior to the cardia is removed to improve exposure of the angle of His, adding the full exposure of the left crus to complete the dissection and to determine the presence of a hiatal hernia. In case such a hernia is discovered, a formal closure of the hiatus is mandatory, since gastroesophageal reflux disease (GERD) and other complications are associated with its presence in the postoperative period.

متن ترجمه شده:

رباط معده - دیافراگم جدا شده و توده چربی که معمولاً در بخش قدامی کاردیا دیده می شود، برداشته می شود تا زاویه His بهتر در معرض دید قرار گیرد و پای چپ دیافراگم برای تکمیل تشریح و تعیین وجود فتق هپاتال کاملاً بررسی گردد. در مواردی که فتق تشخیص داده می شود، بستن دریچه هیاتوس دیافراگم الزامی است، زیرا درصورت وجود فتق، بروز بیماری ریفلاکس معده به مری (GERD) و سایر عوارض در دوران پس از جراحی محتمل می باشد.

متن اصلی:

A herniated disk refers to a problem with one of the rubbery cushions (disks) between the individual bones (vertebrae) that stack up to make your spine.

متن ترجمه شده:

دیسک کمر یا فتق دیسک به مشکلی گفته میشود که برای یکی از صفحات لاستیک مانند (یا دیسک های) بین مهره های کمر که روی هم قرار گرفته و ستون فقرات شما را تشکیل می دهند، پیش می آید.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 44%
راضی 50%
متوسط 6%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.4 از 10
تحویل به موقع
9.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.6 از 10
نگار شفیعی
1399/10/13
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
F M
1399/09/24
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
با ما گفتگو کنید