ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سعیده کریمی

 • 8 دقیقه پیش فعال بوده
 • 3 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سعیده کریمی

 • 8 دقیقه پیش فعال بوده
 • 3 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 53 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.1 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از9 رأی ]
89 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حوزه ادبیات و علوم انسانی

به دلیل علاقه ای که به حوزه ادبیات و علوم انسانی دارم و نیز مطالعات گوناگونی که تا کنون داشته ام، از ترجمه در حوزه هایی چون روانشناسی، علوم اجتماعی، ادبیات و زبانشناسی لذت بیشتری برده و ترجمه برایم آسان تر است. همچنین به واسطه مقالات دانشجویی که ترجمه کرده ام، با حوزه مدیریت نیز آشنایی دارم.
علاوه بر ترجمه در زمینه ویراستاری مقالات فارسی و انگلیسی نیز مهارت دارم.

89 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Avery Dulles charges that 20th century theology has been largely a reaction against the corrosive influences of print culture on the faith of the Church. Barthian neoorthodoxy sought to escape from the detatched impersonality of the print medium by a revival of face-to-face oral communication as it existed in New Testament times. But that movement was fundamentally reactionary. It sought vainly to operate within a communications system -- primative oralism -- that no longer existed. Dulles is right in insisting that the church "cannot wall itself up in a cultural ghetto at a time when humanity as a whole is passing into the electronic age."

متن ترجمه شده:

آوری دالس معتقد است که الهیات قرن بیستم تا حد زیادی واکنشی است در مقابل تاثیرات مخرب فرهنگ منتشر شده در باب باور‌های کلیسا. فرقه نو-راست کیشی بارث سعی کرد از رسانه‌های چاپی که فاقد عواطف انسانی‌اند فرار کند و به ارتباطات شفاهی رو در رو روی آورد آنچنان که در عهد جدید مرسوم بود. اما این جنبش اساسا جنبشی واپس‌گرایانه بود. بیهوده می‌کوشید در سیستم ارتباطی کار کند که دیگر وجود ندارد، شیوه ارتباطی "بدوی شفاهی". دالس به درستی از اصرار می‌ورزید که کلیسا "نمی‌تواند در زمانه‌ای که تمام بشریت در حال عبور به عصر الکترونیک است، خود را میان دیوار‌های اقلیت فرهنگی محصور کند."

متن اصلی:

Avery Dulles charges that 20th century theology has been largely a reaction against the corrosive influences of print culture on the faith of the Church. Barthian neoorthodoxy sought to escape from the detatched impersonality of the print medium by a revival of face-to-face oral communication as it existed in New Testament times. But that movement was fundamentally reactionary. It sought vainly to operate within a communications system -- primative oralism -- that no longer existed. Dulles is right in insisting that the church "cannot wall itself up in a cultural ghetto at a time when humanity as a whole is passing into the electronic age."

متن ترجمه شده:

آوری دالس معتقد است که الهیات قرن بیستم تا حد زیادی واکنشی است در مقابل تاثیرات مخرب فرهنگ منتشر شده در باب باور های کلیسا. فرقه نو-راست کیشی بارث سعی کرد از رسانه‌های چاپی که فاقد عواطف انسانی‌اند، فرار کند و به ارتباطات شفاهی رو در رو روی آورد آنچنان که در عهد جدید مرسوم بود. اما این جنبش اساسا جنبشی واپس گرایانه بود. بیهوده می‌کوشید در سیستم ارتباطی کار کند که دیگر وجود ندارد، شیوه ارتباطی "بدوی شفاهی". دالس به درستی از اصرار می‌ورزید که کلیسا "نمی‌تواند در زمانه‌ای که تمام بشریت در حال عبور به عصر الکترونیک است، خود را میان دیوار‌های اقلیت فرهنگی محصور کند."

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 49%
راضی 45%
متوسط 6%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 33%
راضی 67%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.6 از 10
تحویل به موقع
9.3 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.8 از 10
شیرزاد احمدی
1400/05/04
 • تخصصی-فلسفه
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
محمد کرمی
1400/04/16
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-داستان و رمان
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-اینترنت و تکنولوژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید