سعیده کریمی

سعیده کریمی

3 روز پیش فعال بوده | 4 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سعیده کریمی

3 روز پیش فعال بوده | 4 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9 از 10
توسط کارفرمایان [ از 58 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.1 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 10 رأی ]

مترجم حوزه ادبیات و علوم انسانی

به دلیل علاقه ای که به حوزه ادبیات و علوم انسانی دارم و نیز مطالعات گوناگونی که تا کنون داشته ام، از ترجمه در حوزه هایی چون روانشناسی، علوم اجتماعی، ادبیات و زبانشناسی لذت بیشتری برده و ترجمه برایم آسان تر است. همچنین به واسطه مقالات دانشجویی که ترجمه کرده ام، با حوزه مدیریت نیز آشنایی دارم.
علاوه بر ترجمه در زمینه ویراستاری مقالات فارسی و انگلیسی نیز مهارت دارم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • جامعه شناسی و علوم اجتماعی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Avery Dulles charges that 20th century theology has been largely a reaction against the corrosive influences of print culture on the faith of the Church. Barthian neoorthodoxy sought to escape from the detatched impersonality of the print medium by a revival of face-to-face oral communication as it existed in New Testament times. But that movement was fundamentally reactionary. It sought vainly to operate within a communications system -- primative oralism -- that no longer existed. Dulles is right in insisting that the church "cannot wall itself up in a cultural ghetto at a time when humanity as a whole is passing into the electronic age."

  متن ترجمه شده:

  آوری دالس معتقد است که الهیات قرن بیستم تا حد زیادی واکنشی است در مقابل تاثیرات مخرب فرهنگ منتشر شده در باب باور‌های کلیسا. فرقه نو-راست کیشی بارث سعی کرد از رسانه‌های چاپی که فاقد عواطف انسانی‌اند فرار کند و به ارتباطات شفاهی رو در رو روی آورد آنچنان که در عهد جدید مرسوم بود. اما این جنبش اساسا جنبشی واپس‌گرایانه بود. بیهوده می‌کوشید در سیستم ارتباطی کار کند که دیگر وجود ندارد، شیوه ارتباطی "بدوی شفاهی". دالس به درستی از اصرار می‌ورزید که کلیسا "نمی‌تواند در زمانه‌ای که تمام بشریت در حال عبور به عصر الکترونیک است، خود را میان دیوار‌های اقلیت فرهنگی محصور کند."

 • جامعه شناسی و علوم اجتماعی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Avery Dulles charges that 20th century theology has been largely a reaction against the corrosive influences of print culture on the faith of the Church. Barthian neoorthodoxy sought to escape from the detatched impersonality of the print medium by a revival of face-to-face oral communication as it existed in New Testament times. But that movement was fundamentally reactionary. It sought vainly to operate within a communications system -- primative oralism -- that no longer existed. Dulles is right in insisting that the church "cannot wall itself up in a cultural ghetto at a time when humanity as a whole is passing into the electronic age."

  متن ترجمه شده:

  آوری دالس معتقد است که الهیات قرن بیستم تا حد زیادی واکنشی است در مقابل تاثیرات مخرب فرهنگ منتشر شده در باب باور های کلیسا. فرقه نو-راست کیشی بارث سعی کرد از رسانه‌های چاپی که فاقد عواطف انسانی‌اند، فرار کند و به ارتباطات شفاهی رو در رو روی آورد آنچنان که در عهد جدید مرسوم بود. اما این جنبش اساسا جنبشی واپس گرایانه بود. بیهوده می‌کوشید در سیستم ارتباطی کار کند که دیگر وجود ندارد، شیوه ارتباطی "بدوی شفاهی". دالس به درستی از اصرار می‌ورزید که کلیسا "نمی‌تواند در زمانه‌ای که تمام بشریت در حال عبور به عصر الکترونیک است، خود را میان دیوار‌های اقلیت فرهنگی محصور کند."

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 50%
راضی 45%
متوسط 5%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 30%
راضی 70%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  8.7 از 10
  تحویل به موقع
  9.4 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8.9 از 10
  سامان پوریا 1400/07/15
  عنوان پروژه:Bringing a Resource and Capability Lens to Resource Allocation
  تخصصی-مدیریت | فارسی به انگلیسی | خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9 از 10
  milad ghanbari 1400/07/07
  عنوان پروژه:ترجمه مالی - حسابداری - 76218
  تخصصی-مالی - حسابداری | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10