ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

امیرحسین سعیدزاده

  • 22 دقیقه پیش فعال بوده
  • 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیرحسین سعیدزاده

  • 22 دقیقه پیش فعال بوده
  • 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم زمینه پزشکی

دانشجوی برتر کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ملایر

1 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید