ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

ساغر جهانگیری

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساغر جهانگیری

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 1 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه مهندس پزشکی, برق و کامپیوتر

بنویس سال‌ها تجربه ترجمه مقالات علمی در زمینه های مهندسی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

At a fundamental level, marketing is the process of understanding your customers, and building and maintaining relationships with them.You have to show them that, as a society, we tune out ads, and promotion, and ego-driven marketing tactics. The reality, is that marketing sits at the intersection of the business and the customer – the great arbiter of the self interests of the business and the needs of the buyer.

متن ترجمه شده:

در سطح پایه ای و اساسی ، بازاریابی فرایند درک مشتریان و ایجاد و حفظ روابط با آنها است. شما باید به آنها نشان دهید که ما به عنوان یک جامعه به تبلیغات، ترفیع های تبلیغاتی و راهبردهای خود محور بازاریابی توجه نمیکنیم. واقعیت این است که جایگاه بازاریابی در محل تلاقی تجارت و مشتری قرار دارد - داور بزرگ بین منافع شخصی تجارت و نیازهای خریدار.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید