سجاد کرجی

سجاد کرجی

3 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سجاد کرجی

3 ماه پیش فعال بوده | 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه مهندسی برق

فارغ التحصیل کارشناسی برق مخابرات ، دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • مجموعه مهندسی برق [خوب]
  • اینترنت و تکنولوژی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -