سلیم کاربخش

سلیم کاربخش

4 دقیقه پیش فعال بوده | 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سلیم کاربخش

4 دقیقه پیش فعال بوده | 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.9 از 10
توسط کارفرمایان [ از 10 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 4 رأی ]

مترجم حرفه ای

ترجمه انواع متون تخصصی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • مدیریت [خوب]
 • اقتصاد [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • مدیریت
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Culturally Responsive Pedagogy Culturally responsive pedagogy is an approach to teaching that incorporates a student’s prior knowledge and home and community experiences into teaching and learning experiences. This pedagogy has three central pillars: (1) maintaining high expectations for all students, (2) helping students develop cultural competence and (3) guiding students to develop a critical cultural consciousness.

  متن ترجمه شده:

  تعلیم متناسب با فرهنگ اموزش متناسب با فرهنگ یک رویکرد در اموزش است که دانش قبلی خانه و جامعه فرد را در نظر قرار می دهد

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 90%
راضی 10%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 75%
راضی 0%
متوسط 25%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.7 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.8 از 10
  فاطمه علوی 1401/03/03
  عنوان پروژه:ترجمه مدیریت - 91763
  تخصصی-مدیریت | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  سامان پوریا 1401/02/23
  عنوان پروژه:Development of archetypes of international marketing strategy
  تخصصی-مدیریت | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9 از 10