_سروین _

_سروین _

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

_سروین _

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

:)

تازه وارد به این سایت اما دارای سابقه ترجمه انواع مختلفی از متون هستم.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -