ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

شکوه شفیعی

 • 1 ماه پیش فعال بوده
 • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

شکوه شفیعی

 • 1 ماه پیش فعال بوده
 • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 142 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.6 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از6 رأی ]
259 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

تجربه ی 8 سال ترجمه در زمینه های مختلف

259 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

p1: Most non-financial ML researchers can assume that observations are drawn from IID processes. You can obtain blood samples from a large number of patients, and measure their cholesterol. Of course, various underlying common factors will shift the mean and standard deviation of the cholesterol distribution, but the samples are still independent. p2: A first solution is to drop overlapping outcomes before performing the bootstrap. Because overlaps are not perfect, dropping an observation just because there is a partial overlap will result in an extreme loss of information. I do not advise you to follow this solution.

متن ترجمه شده:

سلام و وقت بخیر آقای سعید بادامچی زاده عزیز، امیدوار حالتان خوب باشد. پروژه شما بررسی شد، نمونه ترجمه بخشی از فایل خدمتتان ارسال می شود، لطفا ملاحظه فرمایید. امیدوارم مورد تاییدتان واقع گردد. لازم به ذکر است ترجمه نهایی شما مشابه فایل اصلی و به همراه ترجمه تصاویر ، جداول و نمودارها خواهد بود پاراگراف اول: بیش¬تر محققان یادگیری ماشینی غیر مالی می توانند این تصور را داشته باشند که مشاهدات از فرآیند هایی با متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان گرفته شده اند. شما می توانید از بیماران متعددی نمونه خون گرفته و میزان کلسترول خون آنها را بررسی کنید. البته فاکتورها و عوامل متعددی بر روی میانگین و انحراف معیار توزیع کلسترول تاثیر خواهند گذاشت، اما هر کدام از نمونه ها مستقل خواهند بود. پاراگراف دوم: اولین راه حل قبل از اجرای بوت استرپ، کنارگذاشتن نتایجی است که با هم همپوشانی دارند. کنار گذاشتن یکی از مشاهدات، تنها به دلیل همپوشانی جزئی می تواند سبب از دست رفتن اطلاعات زیادی شود، چراکه همپوشانی ها کامل نیستند. توصیه می کنم از این راه حل استفاده نکنید

متن اصلی:

1 .مطابق ماده 5 قانون تأمين اجتماعي، كليه اتباع خارجي از جمله خبرنگاران و (عوامل خبري) كه طبق مقررات ج.ا.ا اشتغال به كار دارند مشمول اين قانون ميباشند، ميبايست رأساً يا كارفرماي مربوطه، آنها را بيمه و حق بيمه متعلقه پرداخت نمايند. 2 .كليه خبرنگاران و عوامل خبري مقيم (با تابعيت ايراني و يا غيرايراني) مشمول قوانين بيمه تأمين اجتماعي ميباشند و چنانچه فاقد رابطه مزدبگيري (حقوق ماهيانه) باشند، ميتوانند مطابق بخشنامه بيمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات به شماره 6871/97/1000 مورخ 17/06/97) بخشنامه فني شماره 682 فني) خود را بيمه (خويش فرما) نمايند.

متن ترجمه شده:

1. Based on the article No. 5, all of the foreign people including the journalists and (newsagents) are considered in this rule according to the Islamic Republic of Iran regulations, their bosses or employers are responsible to insure them and pay their insurance rights. 2. All of the resident journalists and the newsagents (with Iranian or non-Iranian citizenship) are subject to social security's insurance laws, and if they are not paid (monthly salary), they can insure themselves (self-employed) based on the insurance circular No. 1000/97/6871 dated 08/09/2018 of media and press activists (technical circular No. 682).

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 76%
راضی 21%
متوسط 1%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 33%
راضی 67%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
8.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.9 از 10
محمد توکلی
1400/05/11
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
ناراضی
کیفیت ترجمه
1 از 10
تحویل به موقع
1 از 10
رعایت اصول نگارشی
1 از 10
امیر انصاری
1400/05/08
 • تخصصی-مجموعه مهندسی برق
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7.7 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.4 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید