ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

Sheida Montazeri

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Sheida Montazeri

  • 6 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه گردگشگری

دانشجوی رشته ی ادبیات و زبان ترکی استانبولی، دوره های ترجمه اخبار و مکاتبات اداری را گذرانده و مدرک تافل دارم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

0x7651B66D = ~z~Look, just take it and get lost, okay? 0x7697AFBD = ~z~Pardon me. After you. 0x254034EA = ~z~We don't stand for that round here. 0x36173665 = ~z~Here. Take it. 0x51816370 = ~z~Don't do it. 0x75435451 = ~z~I got nothing on me. What the hell? 0x83901750 = ~z~Get the hell outta my sight 0xB53D8909 = ~z~Don't make me shoot you over this. 0xC25112C3 = ~z~Come on. Leave off me.

متن ترجمه شده:

-ببین، فقط اینو بگیر و گورت رو گم کن -شرمنده، اول تو -اینجا به خاطر اون دور واینسادیم -بیا بگیرش - این کار رو نکن -به من ربطی نداره، این چه کوفتیه ( چی زر میزنی) -از جلوی چشمام گمشو -یه کاری نکن سر این بهت شلیک کنم -ول کن دیگه بیخیال من شو

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید