ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سهیل *

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سهیل *

 • 1 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 21 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.8 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از6 رأی ]
25 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه علوم اجتماعی علی الخصوص متون حقوقی، اسناد و قراردادها - عضو دائم انجمن مترجمین ایران

متون و قرارداد های تجاری و حقوقی
ترجمه مقالات علمی و اسناد از فارسی به انگلیسی

25 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The strongest level of correlation observed is 54.9%, which is between ROA and ROE. The correlation coefficients of ROA and ROE with TDR are significantly positive, 17.5% and 5.5% respectively. These results indicate that leverage is positively correlated to a firm’s financial performance. However, firm performance based on the market measure of stock price is negatively correlated to TDR at − 15.3%. We also checked for correlations between performance measures and capital structure before and after IFRS adoption.

متن ترجمه شده:

بالاترین میزان همبستگی مشاهده شده 54/9% است، که این میزان همبستگی بین ROA و ROE وجود دارد. ضریب همبستگی آن دو با TDR به طور قابل ملاحظه ای مثبت است که به ترتیب 17/5% تا 5/4% می باشند. این نتایج حاکی از آن است که لوریج( نسبت دارایی به بدهی- میزان اهرم فشار و قدرت یک سازمان) رابطه مثبتی با عملکرد اقتصادی شرکت دارد. اما عملکرد شرکت مبتنی بر معیارهای بازار در خصوص قیمت سهام رابطه معکوس با TDR در 15/3% دارد. ما همچنین وجود ارتباط و همبستگی بین معیارهای مربوط به اقدامات و ساختار سرمایه را قبل و بعد الاترین میزان همبستگی مشاهده شده 54/9% است، که این میزان همبستگی بین ROA و ROE وجود دارد. ضریب همبستگی آن دو با TDR به طور قابل ملاحظه ای مثبت است که به ترتیب 17/5% تا 5/4% می باشند. این نتایج حاکی از آن است که لوریج( نسبت دارایی به بدهی- میزان اهرم فشار و قدرت یک سازمان) رابطه مثبتی با عملکرد اقتصادی شرکت دارد. اما عملکرد شرکت مبتنی بر معیارها های بازار در خصوص قیمت سهام رابطه معکوس با TDR در 15/3% دارد. همچنین ما وجود رابطه همبستگی بین معیارهای عملکردی با ساختار سرمایه را قبل و بعد از تطابق با روش IFRS مورد بررسی قرار دادیم.

متن اصلی:

chicane , Is an offset in the lead car’s lane outlined with cones to make it visible to all drivers. The chicane is in place to slow the lead driver down off the line and allow the chase driver to maintain proximity down the straight away leading up to initiation.

متن ترجمه شده:

دور مارپیچ، یک فرعی در مسیر اتومبیل پیشرو است که از طریق قرار دادن مخروط ها برای همه رانندگان قابل مشاهده است. دور مارپیچ ( که شبیه حرف s یا کاراکتر & است/ توضیحات اضافی مترجم ) محلی است که اتومبیل پیشتاز در آن مجبور است سرعت خود را کاهش داده و در نتیجه راننده پشت سری می تواند فاصله خود را با آن حفظ کرده و در ادامه تا مسیر شروع این فاصله را کاهش دهد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 76%
راضی 19%
متوسط 5%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 67%
راضی 17%
متوسط 17%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.6 از 10
تحویل به موقع
9.9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سارا بادکوبه
1399/11/02
 • تخصصی-رزومه و انگیزه نامه
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
مهدی ریاحی
1399/11/01
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.2 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-رزومه و انگیزه نامه
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید