سروش قاسمی

سروش قاسمی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سروش قاسمی

1 سال پیش فعال بوده | 2 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم مهندسی عمران

در مهندسی عمران تخصص دارم و تمرکز بیشتر بنده روی ترجمه فارسی به انگلیسی است.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مهندسی عمران [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -