ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

تبسم پاپی

  • 16 روز پیش فعال بوده
  • 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

تبسم پاپی

  • 16 روز پیش فعال بوده
  • 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه زیست شناسی، زیرنویس فیلم و سریال و کلیپ یوتوب، رمان و کتاب

مهدیه پاپی هستم، کارشناس زیست شناسی سلولی و مولکولی و مترجم. سابقه همکاری با 5 شماره نشریه علمی و تخصصی زیست شناسی ژنوفیل دانشگاه شهید چمران اهواز و ترجمه 3 رمان بلند الکترونیکی را دارم.مدرس آموزشگاه زبان.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

“Open” education Teacher-centered, whole-class lessons have been criticized as hindering students' thinking abilities and attitudes toward mathematics learning. It is identified as the main culprit of the "total crisis" in mathematics education. For several years in the late of 1990s, the Korean mathematics education community was filled with debate of "open education movement" to improve students' thinking and communication abilities and to provide them with the joy of doing mathematics. Under this direction, performance assessment has been introduced in order to evaluate what cannot be tested by the traditional paper-and-pencil test.

متن ترجمه شده:

آموزش "باز" دروس معلم محور و منطبق بر متوسط کلاس مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا مانع توانایی های تفکر و نگرش دانش آموزان نسبت به یادگیری ریاضیات می شود و به عنوان مقصر اصلی "بحران کلی‏ نگری" در آموزش ریاضیات شناخته می شود. برای چندین سال در اواخر دهه 1990 ، جامعه آموزش ریاضیات کره پر بود از بحث "جنبش آموزش باز" برای بهبود توانایی تفکر و برقراری ارتباط دانش آموزان و ایجاد لذت از انجام ریاضیات در آن ها. در این راستا، ارزیابی عملکرد به منظور ارزیابی آنچه که با آزمون سنتی مداد و کاغذ قابل آزمایش نیست، معرفی شده است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید