وحید یحیی پور گنجی

وحید یحیی پور گنجی

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

وحید یحیی پور گنجی

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای مهندسی صنایع و مدیریت

کارشناسی از علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران
سابقه همکاری در ترجمه کتاب با اساتید دانشگاه
سابقه ترجمه متون متعدد

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • مدیریت [معمولی]
  • مجموعه ریاضیات و آمار [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -