زهرا روشن ضمیر

زهرا روشن ضمیر

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زهرا روشن ضمیر

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه عمومی و روان شناسی

مقالات دانشگاهی و غیر دانشگاهی، داستان ها و مطالب دیگر در زمینه عمومی و‌ روان شناسی، علوم اجتماعی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -