ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

زهره اصفهانی

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زهره اصفهانی

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای

در زمینه عمومی، فیزیک و ریاضیات و تربیت بدنی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

اگر مکس, بنجامين را نجات دهد پليس متوجه ميشود. رييس پليس به دنبال انها ميرود و تعقيب و گريزي با ماشين رخ ميدهد. مکس رييس پليس را جا گذاشته و به مخفي گاه(اول) ميرود. در همين حال ميبينيم رييس پليس انها را مخفيانه تعقيب کرده و گزارش ميدهد که انها را پيدا نکرده. فردا صبح مکس صداهايي ميشنود, اسلحه را برداشته, ناگهان فردي را ميبيند و هر دو روي هم اسلحه ميکشند

متن ترجمه شده:

If Max save Benjamin the police would find out. The police chief follows them and a car chase happens. Max leaves the police and returns to the (first) hiding place. The police chief has been following them secretly and reports his failure in finding them. The next morning Max hears some voices, he picks up his gun and suddenly he sees somebody. They pull out at each other.

متن اصلی:

Translators usually have to deal with six different problematic areas in their work, whether they are translating technical documents or a sworn statement. These include: lexical-semantic problems; grammar; syntax; rhetoric; and pragmatic and cultural problems. Not to mention administrative issues, computer-related problems and stress…

متن ترجمه شده:

مترجمان معمولا با شش زمینه دشوار در کارشان دست و پنجه نرم می کنند، فرقی ندارد که یک متن تخصصی را ترجمه می‌کنند یا یک اقرار نامه. این دشواری ها شامل موارد زیر می شوند: مشکلات معناشناسی؛ دستور زبان؛ جمله‌شناسی؛ بلاغت؛ و مسائل کاربردشناسی و فرهنگی. جدای از این مشکلات اداری، کامپیوتری و استرس را هم باید در نظر گرفت.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید