امیرعباس قنبری

امیرعباس قنبری

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

امیرعباس قنبری

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم فعال در حوزه های عمومی و پزشکی

مترجم فعال در حوزه های عمومی و پزشکی

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -