Aabed Aalivand

  • 44 دقیقه پیش فعال بوده
  • 26 روز در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

Aabed Aalivand

  • 44 دقیقه پیش فعال بوده
  • 26 روز در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم

دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد فراوری و انتقال گاز. بیش‌تر از ۱۰۰ عنوان مقاله و یک کتاب در زمینه مهندسی مکانیک ترجمه کردم. به متون عمومی و سایر رشته‌ها هم کاملا آشنایی دارم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید