ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

علی صمدیان

 • 1 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علی صمدیان

 • 1 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.3 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 8 رأی ]
17 ترجمه موفق
3 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه مهندسی عمران، مکانیک ، کامپیوتر و ریاضیات + عمومی

دانشجوی کارشناسی ارشد -- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی -- گرایش عمران - حمل و نقل

17 ترجمه موفق
3 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

If this car cost anything like as much its key rivals, we might easily knock a couple of stars off the Duster’s interior rating for the sheer quantity of hard plastic mouldings you’ll find inside it.

متن ترجمه شده:

اگر این خودرو به اندازه رقیب های اصلیش در بازار قیمت گذاری شود، ما به آسانی می توانیم چند امتیاز از امتیاز کل فضای داخلی خودروی داستر، به دلیل تعداد زیاد قطعات پلاستیکی سفت و بی کیفیت در داخل خودرو، کاهش دهیم.

متن اصلی:

Reinforcement studies how we convert an expected reward into player action by varying the quantity and delivery schedule of that reward. Pioneered by researchers like Pavlov and B. F. Skinner, and extended into human studies, understanding the power of reinforcement is key to structuring the right reward systems

متن ترجمه شده:

یاد گیری تقویتی بررسی می کند که چگونه ما یک پاداش انتظار رفته را با به وجود آوردن تغییر در کمیّت و برنامه زمانی تحویل دادن، آن را به حرکت یا کار یک بازیکن تبدیل کنیم. پیشگام با محققانی همچون پاولوف و بی. اف. اسکینر، و گسترده در مطالعات مدنی، فهمیدن قدرت نهفته در یادگیری تقویتی کلید ساختن سیستم های درست پاداش دهی می باشد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 63%
راضی 25%
متوسط 13%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
سیدعلی موسوی
1398/09/18
 • تخصصی-مهندسی عمران
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
ITG WEB
1398/04/02
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید