ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

علی تقی‌زاده

 • 14 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علی تقی‌زاده

 • 14 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.1 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 56 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.1 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از6 رأی ]
80 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه‌ای در زمینه پزشکی

دانشجوی سال چهارم پزشکی با سابقه چند سال بلاگینگ علمی

80 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

CUT OFF: Special stealth liposomes with a polyethylene glycol (PEG) coating that serves to hide the liposomes from the immune system are injected into mice with tumors 1 . There, the PEG covering spontaneously falls off2 , allowing the liposomes to merge with cells and deliver CRISPR-Cas9 gene editing machinery3 . The system is designed to slice the powerful oncogene E74 , triggering apoptosis5 and wiping out the tumors.

متن ترجمه شده:

نقطه برش: لیپوزوم‌های نهان اختصاصی با یک پوشش پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) که در خدمت پنهان کردن لیپوزوم‌ها از سیستم ایمنی هستند به موش‌های دارای تومور تزریق شده است. 1) در این مرحله پوشش PEG به طور خود به خودی جدا می‌گردد 2) به لیپوزوم‌ها اجازه ادغام با سلول‌ها داده شده و سیستم ویرایش ژنی CRISPR-Cas9 تحویل داده می‌شود 3) این سیستم برای برش انکوژن قدرتمند E7 طراحی گردیده است 4) تحریک به آپوپتوز 5) و محو کردن تومورها

متن اصلی:

Genes are regions on chromosomes which carry specifi c information for the production of proteins. Advancement in science, especially in medical research, has led to the identifi cation and isolation of genes responsible for human diseases. A person carrying the defect in a specifi c gene might develop disease, which may be inheritable. In gene therapy, nucleic acid is the therapeutic agent.

متن ترجمه شده:

ژن‌ها نواحی روی کروموزوم‌ها هستند که حاوی اطلاعات اختصاصی تولید پروتئین‌ها می‌باشند. پیشرفت‌های علمی به ویژه در زمینه تحقیقات پزشکی منجر به شناسایی و جداسازی ژن‌های عامل بیماری‌ها شده است. شخص ناقل نقص در یک ژن خاص ممکن است بیمار شود که شاید وراثتی باشد. در ژن درمانی عامل درمانی نوکلئیک اسید است.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 66%
راضی 23%
متوسط 9%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 17%
راضی 50%
متوسط 33%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
مسعود جواهری
1399/09/02
 • تخصصی-هنر
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
ایدا علی پاشازاده
1399/08/16
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7.1 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7.8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-پزشکی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
متوسط
کیفیت ترجمه
5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-هنر
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

با وجود تلاش مترجم برای ادبی ترجمه کردن متن، جملات روان نبودند.

متوسط
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید