علی باوی

علی باوی [ کد 19565 ]

1 ماه پیش فعال بوده | 5 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علی باوی [ کد 19565 ]

1 ماه پیش فعال بوده | 5 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم تخصصی انگلیسی به فارسی

ترجمه دقیق و حرفه ای در زمینه های مختلف
سابقه ترجمه کتاب
سابقه ترجمه حضوری

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • مدیریت
 • روانشناسی

نمونه‌کار های انجام شده

 • مدیریت
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  The higher the pressure for global integration, the greater the need to concentrate configuration and standardize coordination. Conversely, the higher the pressure for local responsiveness, the greater the need to disperse configuration and adapt coordination. Few MNEs operate in an industry where one perspective dominates. Rather, the common scenario is an industry setting where the MNE must strike some sort of balance, reconciling the competing imperatives given the demands of its strategy.

  متن ترجمه شده:

  هرچه فشار برای یکپارچگی جهانی بیشتر باشد، نیاز به تمرکز بر هماهنگی پیکربندی دقیق و استاندارد سازی بیشتر است. بالعکس، هرچه فشار برای پاسخگویی محلی بالاتر باشد، نیاز به پراکنده بودن پیکربندی و هماهنگی انطباق بیشتر است. تعداد کمی از شرکتهای چند ملیتی (MNE) در صنعتی فعالیت می‌کنند که یک دیدگاه بر آن غالب باشد. در عوض، سناریوی معمول، یک محیط صنعتی است که در آن MNE باید نوعی تعادل را ایجاد کرده، الزامات رقابتی داده‌شده را با خواسته‌های استراتژی خود تطبیق دهد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -