ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

علی سعیدی

  • 11 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علی سعیدی

  • 11 ماه پیش فعال بوده
  • 2 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

ترجمه متون عمومی، و تخصصی مهندسی مکانیک

فوق لیسانس مهندسی مکانیک، مسلط به زبان انگلیسی

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

When comparing the times of the fable, it is clear that the media had to play a different role. Although the fact that the army is subject to pressures by the public and the media is expressed only in the final third of the film, it is clear that public opinion was essentially fundamental for war decisions.

متن ترجمه شده:

در قیاس با ادوار گذشته، بدیهی است که رسانه بایستی نقشی متفاوت ایفا کند. اگرچه این حقیقت که ارتش از جانب مردم و رسانه ها تحت فشار بوده تنها در بخش یک سوم پایانی فیلم بیان شده است، اما واضح است که نظر عمومی جامعه برای تصمیمات جنگی مرجعیتی حیاتی داشته است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید