ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

انیس اسماعیلی

 • 14 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

انیس اسماعیلی

 • 14 ساعت پیش فعال بوده
 • 1 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 33 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.8 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
48 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

ترجمه تخصصی متون و مقالات حوزه علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات، پزشکی، مدیریت...

دانشجوی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

48 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

The aim of this study was to compare the physical characteristics of phycocyanin microcapsules (F) from Spirulina sp. with different coating materials, such as κ-Carrageenan (C) and Na-alginate (A) in combination with maltodextrin (M) by freeze drying method. Microcapsules were prepared in three variations of coating materials i.e. maltodextrin (FM); maltodextrin and Na-alginate (FMA); and maltodextrin and carrageenan (FMC) with concentration of each materials were 10%; 9%:1.0%; and 9%:1% (w/w), respectively. The results showed that FMA with Na-alginate 1.0% produced the highest bulk density and total soluble solid, there were 0,334 g/ml and 9,067%, respectively. Color analysis by chromameter showed that FMC produced the bluest color compared to other samples.

متن ترجمه شده:

هدف از این مطالعه مقايسه خصوصیات فيزيكي ميكوكپسول هاي فيكوسيانين (F) از جلبک اسپیرولینا با مواد مختلف پوششی مانند κ-کاراگینان و سدیم آلژینات (A) در ترکیب با مالتودکسترین (M) به روش خشک کردن انجمادی است. میکروکپسولها در سه نوع مواد پوششی یعنی مالتودکسترین (FM) مالتودکسترین و سدیم آلژینات (FMA)، مالتودكسترین و كاراگینان (FMC) به ترتیب با غلظت هر ماده 10%؛ %9؛ 1.0%؛ و 9%: %1 (w/w) تهیه شدند. براساس نتایج بدست آمده FMA با سدیم آلژینات 1.0 درصد، بیشترین چگالی توده‌ای و ماده جامد محلول کل به ترتیب، 333/0 گرم در میلی لیتر و 0967 درصد بود. آنالیز رنگ با استفاده از کرومومتر نشان داد که FMC در مقایسه با سایر نمونه‌ها، آبی ترین رنگ را تولید می‌نماید.

متن اصلی:

However, it is also clear from the models and themes described above that cognitive ability alone is not sufficient for successful strategic thinking. Other characteristics of thought are required which are not necessarily held by those with the greatest intelligence. I refer to this as the strategic thinking mindset.

متن ترجمه شده:

هرچند از الگوها و موضوعات مطرح‌شده در بالا نیز مشخص است که توانایی شناختی به تنهایی برای یک تفکر راهبردی (یا استراتژیک) موفق کافی نیست. این امر مستلزم سایر ویژگی‌های تفکری است که لزوماً افراد باهوش از آنها برخوردار نیستند و از آنها به عنوان رویکرد تفکر راهبردی یاد می‌کنم.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 82%
راضی 18%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
9.3 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.1 از 10
پارت کامیون
1399/08/18
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
خاطره قائدی
1399/08/17
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7.5 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

ترجمه برای سطح مدنظر قابل قبول بود اما می‌شد با بازنگری ترجمه‌ی روان‌تری ارائه کرد.

راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-علم شیمی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن

ترجمه‌ی خوب

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
با ما گفتگو کنید