آرمین قویدل

آرمین قویدل

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

آرمین قویدل

1 سال پیش فعال بوده | 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم مقالات مهندسی

دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی ‌امیرکبیر

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • علم شیمی [معمولی]
  • مهندسی کامپیوتر [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • نفت، گاز و پتروشیمی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -