ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

آرمین قویدل

  • 5 ماه پیش فعال بوده
  • 8 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

آرمین قویدل

  • 5 ماه پیش فعال بوده
  • 8 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم مقالات مهندسی

دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی ‌امیرکبیر

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

نتیجه‌ای یافت نشد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید