اسد دلسوزخاکی

اسد دلسوزخاکی [ کد 17829 ]

2 ساعت پیش فعال بوده | 4 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

اسد دلسوزخاکی [ کد 17829 ]

2 ساعت پیش فعال بوده | 4 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان [ از 24 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 2 رأی ]

مترجم شفاهی و نوشتاری

مترجم شفاهی و نوشتاری در موضوعات عمومی و ژورنالی و در موارد تخصصی معماری شهرسازی و محیط زیست. انگلیسی به فارسی و بلعکس.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • مهندسی صنایع

نمونه‌کار های انجام شده

 • هنر
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Limitless aspiration combined with profound alienation is the condition suffered by the hero of BIGGER THAN LIFE, Ray’s most powerful film; and if his rendering of this anguish occupies a special place in his work, this is largely because it succeeds in attacking the roots of this condition rather than remaining on the level of its various symptoms. IN A LONELY PLACE, containing many elements of an autocritique, is an earlier foray into a similar form of investigation: set in an extremely deglamorized Hollywood, it deals with the uncontrolled violence of a scriptwriter (Humphrey Bogart) and its tragic consequences, his gradualalienation from everyone he feels closest to.

  متن ترجمه شده:

  آرمانگرایی بی حد و مرز همراه شده با بیگانگی عمیق شرایطی است که قهرمان " بزرگتر از زندگی"، قدرتمندترین فیلمRay متحمل شده است. وی با تسلط خویش در نمایش این درد و رنج جایگاه ویژه‌ای را در این فیلم در میان دیگر کارهای خود به دست آورد، این امر بیشتر به دلیل این است که به جای ماندن در سطح علائم مختلف آن وضعیت، این نمایش توانسته به ریشه‌های این بیماری صریحانه بپردازد. در یک مکان منزوی، که حاوی بسیاری از عناصر خود نقادانه است، یک هجوم متقدم به اسلوبی مشابه از تحقیق و جستجو است: در چیدمان معمول هالیوودی که بسیار تحت الشعاع قرار گرفته است و جلوه خود را از دست داده، این فیلم با خشونت کنترل نشده فیلم‌نامه‌نویس (Humphrey Bogart) و پیامدهای غم انگیز آن و بیگانگی تدریجی او از هرکس که با او حس نزدیکترین بودن داشته سروکار دارد.

 • محیط زیست و منابع طبیعی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  In this study, results were analyzed temporally as well as spatially for the runoff and NPS pollutants in the CGLW. First, the modified LTHIA GIS model was simulated for all the eight sub-watersheds in the CGLW from 1950 to 2015. The temporal variation in the runoff and NPS pollutants such as TSS and TP during the entire period were analyzed. The Sens slope method was applied to understand the overall trend of increase or decrease in the values of runoff and NPS pollutants (Sen, 1968). Sens slope estimator has been widely used in many studies (Gocic and Trajkovic, 2013; Silva et al., 2015).

  متن ترجمه شده:

  در این مطالعه، نتایج به طور زمانی و همچنین مکانی برای آلاینده رواناب و NPS در CGLW مورد بررسی قرار گرفت. اول، مدل اصلاح شده LTHIA GIS برای هر هشت حوزه آبخیز در CGLW از سال 1950 تا 2015 شبیه‌سازی شد. تغییرات زمانی در آلاینده‌های رواناب و NPS مانند TSS و TP در کل دوره مورد بررسی قرار گرفت. از روش سنجش شیب برای درک روند کلی افزایش یا کاهش مقادیر آلاینده‌های رواناب و NPS استفاده شده است (Sen 1968). برآوردگر شیب Sen در بسیاری از مطالعات دیگر مورد استفاده قرار گرفته‌است (Gocic and Trajkovic 2013; Silva et al. 2015).

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 58%
راضی 38%
متوسط 4%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 50%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  8.5 از 10
  تحویل به موقع
  9.9 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8.8 از 10
  علی خلعتبری 1399/05/08
  عنوان سفارش:ترجمه مهندسی معماری - 54712
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | مهندسی معماری | دو ستاره

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  8 از 10
  محمد رجاییان 1399/04/30
  عنوان سفارش:ترجمه مهندسی معماری - 53301
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | مهندسی معماری | دو ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  9 از 10
  تحویل به موقع
  9 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9 از 10