عطیه نبات

عطیه نبات

5 روز پیش فعال بوده | 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

عطیه نبات

5 روز پیش فعال بوده | 1 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم در زمینه علوم پزشکی و متون عمومی و زیرنویس

دانشجوی دامپزشکی. سابقه ترجمه مقالات پزشکی و همکاری در ترجمه کتاب و همینطور چند ماه سابقه ترجمه زیرنویس

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • پزشکی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -