ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

aida behzadpur

 • 12 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

aida behzadpur

 • 12 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 93 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.1 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از12 رأی ]
138 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

کارشناسی مترجمی

ترجمه یک فن است و الزاما یک مترجم خوب کسی نیست که دایره لغات گسترده ای دارد بلکه دایره لغات گسترده در امر ترجمه امری لازم اما کافی نیست؛ مهم ترین موضوع در ترجمه داشتن درک مطلب مناسب است زیرا تنها وقتی میتوان ترجمه خوبی انجام داد که متن را به خوبی فهمید. من در طول چندین سال سابقه، اینک این توانایی را پیدا کرده ام که در اکثر زمینه های تخصصی، ترجمه قابل قبولی ارائه دهم.

138 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

در حالت بدون وجود پوشش گیاهی چهار هسته ی چرخشی بوضوح در بالادست محل شروع گودال آبشستگی مشاهده شد. نتایج نشان داد افزایش فاصله ی بین پایه ها در تشکیل گرداب نعل اسبی در جلوی پایه اول تاثیر معنی داری ندارد. پوشش گیاهی منجر به کاهش سرعت در اطراف پایه پل شد.

متن ترجمه شده:

In the case of the absence of vegetation, four rotational cores were observed at the upstream starting point of the scouring pit. The results showed that increasing the distance between the bases did not have a significant effect on the formation of the horseshoe vortex in front of the first pier. Vegetation resulted in the speed decrease around the pier.

متن اصلی:

اهداف کلی درس: -آشنایی دانشجویان با جامعیت و چندبعدی بودن طرح مسکن بومی - طراحی الگوهای واحدهای مسکونی و واحدهای همسایگی همساز با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و رفتاری ساکنین - آشنایی دانشجویان با اصول طراحی سکونتگاه های منبعث از اصول و ارزش های مسکن بومی - طراحی معماری پایدار با هدف تداوم هویت محلی، سنت و فرهنگ بومی - طراحی مجموعه مسکونی با هدف تنظیم شرایط اقلیمی و ارتباط با طبیعت

متن ترجمه شده:

General purposes of the course: students acquaintance with the comprehensiveness and multidimensionality of the indigenous housing plan- designing residential units patterns and neighborhood units compatible with cultural, social, and behavioral characteristics of residents- students acquaintance with the design principles of settlements derived from the principles and values of indigenous housing- designing stable architecture with the purpose of indigenous identity, tradition, and culture- designing residential complex to regulate climatic conditions and communication with nature

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 60%
راضی 37%
متوسط 1%
ناراضی 2%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 25%
راضی 50%
متوسط 17%
ناراضی 8%
کیفیت ترجمه
8.4 از 10
تحویل به موقع
9.4 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.8 از 10
سهیل بنیادی
1400/06/10
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سهیل بنیادی
1400/06/10
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.2 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.2 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید