ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

بهنام معصومی

 • 8 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

بهنام معصومی

 • 8 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
5.9 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 2 رأی ]
امتیاز ترنسیس
2.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
3 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم متون مهندسی و فیزیک

با توجه به اینکه مدرک تحصیلی من مرتبط با فیزیک است ترجمه متون در زمینه ی فیزیک یا مهندسی را انجام میدهم.

3 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

We have realized a biped walking control based on the spatially quantized dynamics (SQD) which discretizes a continuous system by a constant unit length along the walk direction. A successful biped walk of HRP-2Kai with fully stretched knees and long stride was realized by the proposed method.

متن ترجمه شده:

ما یک کنترل راه رفتن دوپا بر پایه ی دینامیک در فضای گسسته (SQD) محقق کرده ایم که یک سیستم پیوسته را توسط یک واحد طول ثابت در طول جهت راه رفتن ، بشکل گسسته در می آورد.

متن اصلی:

Humanoid robots selectively immitate aspects of human form and behavior. Humanoids come in a variety of shapes and sizes, from complete human-size legged robots to isolated robotic heads with human-like sensing and expression.

متن ترجمه شده:

ربات های انسان نما بشکل انتخابی برخی ویژگی های فرمی و رفتاری انسان را تقلید میکنند. ربات های انسان نما در شکل ها و اندازه های مختلف تولید می شوند از ربات هایی با دو پا و در اندازه ی واقعی انسان گرفته تا سرهای رباتی مجزا با درک مشابه انسان و ...

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 0%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 50%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 100%
کیفیت ترجمه
7.5 از 10
تحویل به موقع
5.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
6.5 از 10
محمد ملک زاده اراسته
1399/06/28
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
ناراضی
کیفیت ترجمه
5 از 10
تحویل به موقع
1 از 10
رعایت اصول نگارشی
4 از 10
محمد ملک زاده اراسته
1399/06/17
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
کیفیت ترجمه
5 از 10
تحویل به موقع
1 از 10
رعایت اصول نگارشی
4 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
ناراضی
کیفیت ترجمه
5 از 10
تحویل به موقع
1 از 10
رعایت اصول نگارشی
4 از 10
با ما گفتگو کنید