ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

بهنوش صابری نژاد

 • 12 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

بهنوش صابری نژاد

 • 12 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.4 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 25 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.8 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از6 رأی ]
25 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

ترجمه انگلسی به فارسی/فارسی به انگلیسی در زمینه های عمومی_روانشناسی

ترجمه برای من شغل نیست. من از تک تک پروژه‌های ترجمه لذت می‌برم.

25 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Issy Randall refolded the piece of paper and smiled. ‘Are you absolutely sure about this?’ she said to the figure in the easy chair. ‘This is the recipe?’ The old man nodded vehemently. He held up one finger, which Issy recognized immediately as his cue for a lecture. ‘Well, the thing is,’ Grampa Joe began, ‘baking is …’ ‘Life,’ filled in Issy patiently. She’d heard the speech many times before.

متن ترجمه شده:

ایسی رندال تکه کاغذ را دوباره تا زد و خندید. او به شخصی که روی صندلی راحتی بود گفت:《 شما کاملا مطمئن هستین؟ این طرز تهیه صحیح است؟ 》 پیرمرد سر خود را به‌شدت تکان داد. او یک انگشت خود را بالا برد، با این کار ایسی به سرعت متوجه شد که او می‌خواهد سخنرانی کند. 《خب نکته اینجاست که...》، پدربزرگ جو شروع کرد، 《 شیرینی‌پزی... زندگیه》. صبر ایسی لبریز شده. او بارها این سخنرانی را شنیده.

متن اصلی:

Everyone sees bullshit, listens to it, and reads it, every single day. At the same time, each of us is guilty of generating it, thinking it, mulling it, and speaking it aloud. We are all morons from time to time, spouting nonsense as we go about our lives, without any real consequences. The crucial thing is to be aware of it and to feel sorry about it; because to err is human, and admitting your faults is halfway to having them forgiven.

متن ترجمه شده:

همه به طور روزانه مزخرفاتی را می‌بینند، گوش می‌دهند و می‌خوانند. در همین حال، هر کدام از ما به‌خاطر تولید، فکر کردن، تامل کردن و حرف زدن راجع‌به این اراجیف مقصریم‌. همه ما گاهی احمق می‌شویم؛ مهملاتی راجع‌به زندگیمان می‌گوییم، بدون اینکه به عواقبش فکر کنیم. نکته مهم آگاه بودن نسبت به این امر است؛ چرا که انسان جایز الخطاست، و پذیرش اشتباهاتتان نیمه راه گذشتن از آنهاست.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 76%
راضی 20%
متوسط 4%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 83%
راضی 17%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.1 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امیر کرندی اردکانی
1400/01/14
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سارا نیری
1400/01/06
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.6 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید