ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

بهراد غرائی

 • 11 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

بهراد غرائی

 • 11 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 6 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.2 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 59 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.6 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از9 رأی ]
92 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه های عمومی، مدیریتی و فنی مهندسی

92 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Kosmatos, proposed an unified architectural model for the IoT, by integrating Radio Frequency Identification (RFIDs) tags and smart objects by exploring social features of the objects. The objects manage to associate with the community of objects, employed to create a social network and involve it in a suitable synergistic activities. However, it falls short on implementation. Ortiz, proposed a generic SIoT architecture that allows a connection to the ubiquitous computing environments, by combining humans, devices and services. In this integrated architecture, the Internet of things enables thing-to-thing interaction whereas the social networks permits human-to-thing interaction.

متن ترجمه شده:

کوزماتوس (Kosmatos) یک مدل معماری یکپارچه را برای IoT پیشنهاد کرده که در آن تگ های RFID (شناسه های فرکانس رادیویی) و اشیاء هوشمند را از طریق جستجو در خصوصیات اجتماعی آن اشیاء با یکدیگر تلفیق میکند. اشیاء میتوانند برای ارتباط با اجتماع اشیاء، که برای ایجاد یک شبکه اجتماعی و ورود آن به فعالیت های جمعی هماهنگ شده (سینرژی) به کار میرود اقدام کنند. با این حال، این ایده در مرحله پیاده سازی با نواقصی روبرو است. اورتیز، پیشنهاد یک معماری SIoT عمومی را میدهد که امکان برقراری ارتباط مداوم با محیط های محاسباتی را از طریق ترکیب انسان ها، تجهیزات و خدمات فراهم میسازد. در این معماری تلفیقی، اینترنت اشیاء به تعاملات بین اشیاء عینیت میبخشد در حالیکه در شبکه های اجتماعی تنها تعاملات بین انسان و اشیاء تعریف شده است.

متن اصلی:

In operation mode O1, PONTUS emits an acoustic signal in order to trigger a reply from the transponder. The robustness and advanced design techniques of the DSSS signals, previously discussed in Section 3.2, aim at improving the detection SNR. Moreover, the B-PSK modulation of the signals avoids abrupt changes at the terminals of the acoustic projector because phase changes are synchronized with the zero crossing of the voltage signal.

متن ترجمه شده:

حین عملکرد در حالت O1، یک سیگنال آکوستیک توسط PONTUS منتشر میشود که باعث میشود فرستنده را مجبور به پاسخگویی کند. توانمندی و تکنیک های طراحی پیشرفته به کار رفته در سیگنالهای DSSS، که پیشتر در بخش 3.2 تشریح شد، با هدف بهبود شناسایی SNR ایجاد شده اند. علاوه بر این، مدولاسیون B-PSK سیگنالها از تغییرات ناگهانی در ترمینالهای پروژکتور آکوستیک جلوگیری میکند، چرا که تغییرات فاز با عبور از صفر سیگنال ولتاژ همگام شده اند.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 51%
راضی 49%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 78%
راضی 22%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
9.7 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
م پ
1400/01/17
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
رضا صیادی
1399/12/13
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • عمومی
 • فارسی به انگلیسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مجموعه ریاضیات و آمار
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید