فاطمه  ارجمندی

فاطمه ارجمندی

2 ماه پیش فعال بوده | 11 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاطمه ارجمندی

2 ماه پیش فعال بوده | 11 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

متون سیاسی و خبری

مترجم همزمان وزارت امور خارجه
مدرس زبان انگلیسی در حوزه ی علوم اسلامی دانشگاهیان
دارای سوابق اجرایی در بخش ترجمه و بین الملل سازمان تبلیغات

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • معارف اسلامی و الهیات [معمولی]
  • رزومه و انگیزه نامه [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -