ز میرزایی

ز میرزایی [ کد 14661 ]

2 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

ز میرزایی [ کد 14661 ]

2 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
10 از 10
توسط کارفرمایان [ از 2 رأی ]

مترجم حرفه ای انگلیسی به فارسی

ابنجانب دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه گیلان هستم. هم اکنون هم مدرس کانون زبان ایران می باشم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • روانشناسی
 • مهندسی کامپیوتر
 • گردشگری
 • پزشکی
 • مدیریت

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  "Creating a sense of belonging extends beyond personal recognition for their accomplishment or the freedom to express opinions," said Turchetta. "Belonging is inclusive. There is enormous value in sharing our personal stories … can learn who or what empowers them and why. Storytelling belonging, because inclusivity holds court with empathy, vulnerability, comedy and harmony."

  متن ترجمه شده:

  به گفته ی ترچتا، "ایجاد یک حس تعلق چیزی فراتر از شناخت شخصی افراد به واسطه ی موفقیت هایشان و یا آزادی بیان نظرات است". "حس تعلق، فراگیرنده است. ارزش زیادی در تبادل ماجراهای شخصی ماست ... ( کارمندان) می توانند بفهمند که چه چیز به آنها قدرت می بخشد و چرا. قصه پردازی حس تعلق را به دنبال می آورد، چرا که حس گنجانده شدن و تعلق به نوبه ی خود همدلی، شادی و هارمونی را به خود جذب می کند."

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Leadership pioneer Peter Drucker said, “You cannot manage other people unless you manage yourself first.” In a recent article, we shared how one CEO greatly enhanced the engagement and performance of the teams of the bank he leads, by becoming more self-aware. The story exemplifies how leadership starts with understanding and leading yourself. When you understand yourself, you are better able to understand and empathize with the people you lead, and in turn lead for their intrinsic motivation.

  متن ترجمه شده:

  چرا بسیاری از مدیران فراموش می کنند که انسان هستند؟ پیتر دراکر، یکی از پیشگامان رهبری می گوید: " شما نمی توانید دیگران را مدیریت کنید قبل از اینکه به مدیریت خود بپردازید". در یکی از مقالات اخیر، ما این مطلب را با شما در میان گذاشتیم که چطور یک سئو (CEO) توانست در بانکی که او مدیرش بود، تعهد و کارایی تیم ها را به کمک افزایش خودآگاهی آنها به شدت تقویت کند. ماجرای حاضر نشان می دهد که چطور رهبری با شناخت و هدایت خود شروع می شود. وقتی شما خود را بهتر درک می کنید، به همان اندازه بهتر قادر خواهید بود افرادی را که رهبری آنها را بر عهده دارید درک کرده و با آنان همدلی داشته باشید و در ادامه به سمت انگیزه های ذاتی آنان پیش روید.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 100%
راضی 0%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  ب م 1397/03/29
  عنوان سفارش:جدایی و خودکشی
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | روانشناسی | یک ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  ب م 1397/03/28
  عنوان سفارش:روان تحلیلی خودکشی
  ترجمه متن | انگلیسی به فارسی | روانشناسی | یک ستاره

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10