نوید جباری

نوید جباری [ کد 18508 ]

4 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

نوید جباری [ کد 18508 ]

4 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مهندسی و علوم کامپیوتر

زیرنویس سازی حرفه ای در زمینه ی سینما و تلوزیون
ترجمه ی مقالات و پروژه های دانشگاهی
از مترجم های ثابت و برتر سایت های ترجمه دیگر مانند ترجمیک و ترجمانو و ...
ترجمه و برقراری ارتباط برای بازاریابان ایرانی با شرکت های خارجی و به
خصوص کشور های همسایه برای فروش و اخذ قرار داد
ترجمه ی اسناد و مدارک و قرار دادهای رسمی و غیر رسمی
در حال ترجمه ی کتاب و مذاکره با ناشرها برای اخذ قرارداد

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • مهندسی کامپیوتر

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  So as for the reader to understand our research, in this chapter we explain how data was collected. We start by introducing and arguing for the methods we choose to collect the data, the sampling technique, and the method of analysis and then how we went about by conducting the interview.

  متن ترجمه شده:

  بنابراین برای اینکه خواننده های تحقیق ما بتوانند آنرا درک کنند، در این بخش توضیح دادیم که داده ها چگونه جمع آوری شدند. ما با معرفی و بحث در مورد روش جمع آوری داده، شیوه ی نمونه گیری، و روش تحلیل آنها این بخش را شروع کرده و سپس نحوه ی انجام مصاحبه را توضیح دادیم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -