زینب احمدی

زینب احمدی [ کد 18735 ]

4 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 7 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

زینب احمدی [ کد 18735 ]

4 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 7 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه علوم زیستی، آزمایشگاهی و پزشکی

دانشجوی پزشکی،فارغ التحصیل کانون زبان ایران

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • عمومی
 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • گردشگری

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  So as for the reader to understand our research, in this chapter we explain how data was collected. We start by introducing and arguing for the methods we choose to collect the data, the sampling technique, and the method of analysis and then how we went about by conducting the interview.

  متن ترجمه شده:

  به منظور اینکه خواننده در جریان تحقیق ما قراربگیرد در این قسمت ما درباره ی اینکه اطلاعات چطور جمع آوری شده است توضیح میدهیم. در ابتدا با معرفی و بحث درباره ی شیوه هایی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده میکنیم،تکنیک نمونه برداری و شیوه های آنالیز شروع میکنیم و بعد از آن به نحوه اداره ی مصاحبه میرسیم.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -