سید سلیمان موسوی

سید سلیمان موسوی

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سید سلیمان موسوی

1 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم متون عمومی و مترجم اختصاصی متون قرآنی، حدیثی و فقهی

- مدرس زبان انگلیسی
- مترجم طلایی در «ترجمیک» و «ترجمه تخصی ایرانیان»

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • معارف اسلامی و الهیات [معمولی]
  • حقوق [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -