فاضله اعتبار

فاضله اعتبار [ کد 19451 ]

4 سال پیش فعال بوده | 5 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

فاضله اعتبار [ کد 19451 ]

4 سال پیش فعال بوده | 5 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه پزشکی

مترجم حرفه ای در زمینه پزشکی

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

نمونه‌کار های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -