ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پویا سنایی راد

 • 28 روز پیش فعال بوده
 • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پویا سنایی راد

 • 28 روز پیش فعال بوده
 • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.6 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 21 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
85 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه IT

دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان . سابقه 13 سال مطالعه و یادگیری زبان انگلیسی . سابقه 3 سال مترجمی

85 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

A Knight for a Day By accident, Cedric (Goofy), replaces his master, Sir Loinsteak, in the armor just before the joust with champion Sir Cumference. Caicedo (with Pole) "King of the slack wire. His daring feats of balancing as he performs his thrilling feats in midair show that he is perfectly at home." (from Edison Films)

متن ترجمه شده:

شوالیه ای برای یک روز به طور تصادفی، سدریک(گوفی)،درست قبل از مبارزه با قهرمان کامفرنس، استاد خود ،آقای لوینستیک را در ارتش جایگزین کرد.

متن اصلی:

Reliable messaging is enabled by virtue of something called a Sequence, which is effectively a shared context for a set of messages to be delivered with a common quality of service between a sending and a receiving endpoint. Each message within a Sequence is assigned a unique message number, starting with 1 and increasing monotonically, by one, for each subsequent message in the Sequence.

متن ترجمه شده:

پیامرسانی مطمئن توسط چیزی که رشته نام دارد ، مقدر میشود ، که به طور موثر یک زمینه مشترک برای پیام هایی است که توسط یک کیفیت معمولی از سرویس بین نقطه پایانی ارسال و دریافت ، تحویل داده میشوند.به هر پیام در رشته ، یک شماره پیام یکتا ، که از 1 شروع میشود و به صورت یکنواخت برای هر پیام بعدی در رشته افزایش می یابد ، اختصاص داده میشود.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 48%
راضی 43%
متوسط 10%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.3 از 10
تحویل به موقع
9.4 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.4 از 10
علی اکبر بهرامی نژاد
1399/09/07
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
محمد ملک زاده اراسته
1399/06/25
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی مکانیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
با ما گفتگو کنید