ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

الناز امین

 • 17 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

الناز امین

 • 17 روز پیش فعال بوده
 • 2 سال و 5 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 7 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.5 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از1 رأی ]
19 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه شیمی، نفت، مهندسی شیمی، پزشکی، کشاورزی، تغذیه، متالوژی و مواد

ترجمه ای باکیفیت را در کمترین زمان تجربه کنید

19 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Staple-line reinforcement (SLR) has been a popular topic of discussion among experts in bariatric surgery. SLR includes buttressing with absorbable materials such as glycolide. Bleeding is an uncommon complication in bariatric surgery. The reported incidence ranges between 0% and 4.4% and varies according to the different procedures performed (gastric bypass (GBP), gastric banding, sleeve gastrectomy, and biliopancreatic diversion with duodenal switch). Bleeding after bariatric surgery can be classified based on time of onset (acute, early, late, and chronic) and based on bleeding site (intra-abdominal and intraluminal).

متن ترجمه شده:

تقویت خط منگنه (SLR) یکی از موضوعات رایج در بین متخصصان جراحی چاقی است.در روش SLR از مواد قابل جذب مانند گلیکولید برای تقویت استفاده می‌شود. خونریزی یکی از عوارض غیر معمول در جراحی چاقی است. با توجه به روشهای مختلف انجام شده (بای پس معده (GBP) ،حلقه گذاری دور معده، گاسترکتومی اسلیو و دئودنال سوئیج همراه با انحراف بیلوپانکراتیک) میزان خونریزی از 0٪ تا 4.4٪ متفاوت است. خونریزی بعد از جراحی چاقی را می توان براساس زمان شروع (حاد ، زودرس ، دیررس و مزمن) و بر اساس محل خونریزی (داخل شکمی و داخل روده ای) طبقه بندی کرد.

متن اصلی:

Despite these occupational risks and the immediate need for health system interventions to support nurses, nursing also has unique responsibilities in the COVID-19 outbreak. The experience of medical staff responding to SARS shows that the effects on medical staff members’ mental health have not only shortterm but also long-term impacts and that the value of effective support and training is meaningful

متن ترجمه شده:

علیرغم این مخاطرات شغلی و نیاز فوری به مداخلات سیستم سلامت برای حمایت از پرستاران، پرستاری

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 71%
راضی 29%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.9 از 10
تحویل به موقع
9.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.8 از 10
آرش یعقوبی
1399/10/02
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
حمید رزاقی
1399/03/23
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
با ما گفتگو کنید