ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

الناز امین

 • 2 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

الناز امین

 • 2 ماه پیش فعال بوده
 • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.5 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 8 رأی ]
امتیاز ترنسیس
6.3 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
20 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه شیمی، نفت، مهندسی شیمی، پزشکی، کشاورزی، تغذیه، متالوژی و مواد

ترجمه ای باکیفیت را در کمترین زمان تجربه کنید

20 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

BACKGROUND OF THE INVENTION As recently as ten years ago, the vast majority of industrial robots were controlled by hard-wired logic electronics and were taught using simple teach and repeat methods. The robot“programs” created consisted primarily of instructions to move the robot to a taught location, generate an output signal, or wait for an external input signal. A typical program would consist of fewer than one hundred such instructions.

متن ترجمه شده:

پیش زمینه اختراع این مقاله این موضوع است که تا همین ده سال اخیر تصور میشد که اکثریت غریب به اتفاق رباتها توسط تجهیزات الکترونیکی لاجیک کنترل میشدند و تصور میشد که از آموزش ساده و روش های تکراری بهره مند بودند. برنامه این رباتها در درجه اول شامل دستورالعمل هایی برای انتقال ربات به یک محل آموزش، تولید یک سیگنال خروجی و یا انتظاربرای یک سیگنال ورودی خارجی بود.یک برنامه معمولی شامل کمتر از یک درصد از چنین دستورالعمل هایی است

متن اصلی:

Staple-line reinforcement (SLR) has been a popular topic of discussion among experts in bariatric surgery. SLR includes buttressing with absorbable materials such as glycolide. Bleeding is an uncommon complication in bariatric surgery. The reported incidence ranges between 0% and 4.4% and varies according to the different procedures performed (gastric bypass (GBP), gastric banding, sleeve gastrectomy, and biliopancreatic diversion with duodenal switch). Bleeding after bariatric surgery can be classified based on time of onset (acute, early, late, and chronic) and based on bleeding site (intra-abdominal and intraluminal).

متن ترجمه شده:

تقویت خط منگنه (SLR) یکی از موضوعات رایج در بین متخصصان جراحی چاقی است.در روش SLR از مواد قابل جذب مانند گلیکولید برای تقویت استفاده می‌شود. خونریزی یکی از عوارض غیر معمول در جراحی چاقی است. با توجه به روشهای مختلف انجام شده (بای پس معده (GBP) ،حلقه گذاری دور معده، گاسترکتومی اسلیو و دئودنال سوئیج همراه با انحراف بیلوپانکراتیک) میزان خونریزی از 0٪ تا 4.4٪ متفاوت است. خونریزی بعد از جراحی چاقی را می توان براساس زمان شروع (حاد ، زودرس ، دیررس و مزمن) و بر اساس محل خونریزی (داخل شکمی و داخل روده ای) طبقه بندی کرد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 75%
راضی 25%
متوسط 0%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 50%
متوسط 0%
ناراضی 50%
کیفیت ترجمه
9.2 از 10
تحویل به موقع
9.6 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.6 از 10
Simin Ahmadi
1400/01/30
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
آرش یعقوبی
1399/10/02
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
7.5 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
ناراضی
کیفیت ترجمه
6 از 10
تحویل به موقع
5 از 10
رعایت اصول نگارشی
6 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مواد و متالورژی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
با ما گفتگو کنید