ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

محمدحسن طالبی

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمدحسن طالبی

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم متون عمومی

با سلام .
بنده به مدت چندین سال به آموختن زبان انگلیسی مشغول بوده ام و با توجه به دامنه لغات گسترده ای که دارم تصمیم به ترجمه متون مختلف انگلیسی گرفتم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

So as for the reader to understand our research, in this chapter we explain how data was collected. We start by introducing and arguing for the methods we choose to collect the data, the sampling technique, and the method of analysis and then how we went about by conducting the interview.

متن ترجمه شده:

در اینجا به منظور اینکه خواننده ، این تحقیق را به خوبی درک کند ، می خواهیم در این فصل توضیح بدهیم که داده ها چگونه جمع آوری شدند .ما کار را با معرفی و اثبات روش هایی که برای جمع آوری داده ها استفاده می کنیم ، تکنیک نمونه برداری و روش تحلیل ، آغاز می کنیم و پس از آن نحوه مدیریت و اجرای بحث را شرح خواهیم داد.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید