سمانه طاهری پور

سمانه طاهری پور

4 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سمانه طاهری پور

4 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم متون انگلیسی به فارسی و بالعکس

کارشناس مترجم زبان انگلیسی به فارسی و بالعکس در حوزه مفتون عمومی، زبان شناسی، روانشناسی و مدیریت

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [معمولی]
 • مدیریت [معمولی]
 • روانشناسی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  A Knight for a Day By accident, Cedric (Goofy), replaces his master, Sir Loinsteak, in the armor just before the joust with champion Sir Cumference. Caicedo (with Pole) "King of the slack wire. His daring feats of balancing as he performs his thrilling feats in midair show that he is perfectly at home." (from Edison Films)

  متن ترجمه شده:

  شوالیه ای برای یک روز تصادفا ، سدریک (گوفی) ريیس خود یعنی سر لواینستک را که زره به تن داشت دقیقا قبل از مبارزه با نیزه ، جایگزین قهرمان سر کامفرنس می کند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -