ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

سمانه طاهری پور

  • 18 ساعت پیش فعال بوده
  • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

سمانه طاهری پور

  • 18 ساعت پیش فعال بوده
  • 2 سال و 10 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم متون انگلیسی به فارسی و بالعکس

کارشناس مترجم زبان انگلیسی به فارسی و بالعکس در حوزه مفتون عمومی، زبان شناسی، روانشناسی و مدیریت

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

A Knight for a Day By accident, Cedric (Goofy), replaces his master, Sir Loinsteak, in the armor just before the joust with champion Sir Cumference. Caicedo (with Pole) "King of the slack wire. His daring feats of balancing as he performs his thrilling feats in midair show that he is perfectly at home." (from Edison Films)

متن ترجمه شده:

شوالیه ای برای یک روز تصادفا ، سدریک (گوفی) ريیس خود یعنی سر لواینستک را که زره به تن داشت دقیقا قبل از مبارزه با نیزه ، جایگزین قهرمان سر کامفرنس می کند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید