ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

اعظم جلالی

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

اعظم جلالی

  • 2 سال پیش فعال بوده
  • 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم حرفه ای در زمینه پزشکی- زیست- روانشناسی- شیمی- داستانی

حدود 10 سال سابقه ترجمه به صورت حرفه ای برای تمامی مقاطع تحصیلی تا دکتری- 9 سال سابقه کار به عنوان تایپیست- البته هدف اصلی من ترجمه کتاب های داستانی می باشد که هنوز متأسفانه مقدر نشده است.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

First, Rid Your Home of Other Allergens You want to give your potential cat an even playing field, don't you? That is best done by first, ridding your home of as many other allergens as possible, such as mites, dust, and mold. Most airborne allergens (including cat dander) cling to soft material, such as curtains, drapes, fabric-covered furniture, rugs, and carpeting.

متن ترجمه شده:

ابتدا خانه را از سایر مواد آلرژی زا پاک کنید. می خواهید یک میدان بازی صاف و هموار به گربه خود اختصاص دهید، اینطور نیست؟ که با رعایت مورد یک، یعنی پاک کردن خانه تا جای ممکن از سایر مواد آلرژی زا، مثل مایت ها (کرم های ریز)، گرد و غبار، و کپک ها، به بهترین نحو انجام می گیرد. بیشتر مواد آلرژی زای معلق در هوا (مثل پرزهای گربه) به اجسام نرم، مثل پرده ها، پارچه ها، مبلمان دارای روکش پارچه ای، قالیچه ها و فرش ها می چسبند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید