مهدی حسین زاده

مهدی حسین زاده [ کد 20208 ]

2 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 2 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

مهدی حسین زاده [ کد 20208 ]

2 سال پیش فعال بوده | 5 سال و 2 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم مجرب در زمینه های پزشکی، زیست شناسی، آزمایشگاهی و ترجمه عمومی

دانشجوی دکتری پزشکی مولکولی
مدرس انگلیسی نمونه کشوری
دبیر زیست شناسی
مترجم مجرب

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Computer graphics experts do not in general imitate "poor" or "distorted photographs, precisely because these distorted photographs, which make the viewer conscious of the photographic process, are themselves not regarded as realistic or immediate. Thus, photographs and synthetic images achieve the same effect of erasure through different means. The photograph erases the human subject through the mechanics and chemistry of lens and film. So-called digital photography is a hybrid that combines and reconfigures these two kinds of automaticity.

  متن ترجمه شده:

  کارشناسان گرافیک کامپیوتری به طور کلی تصویر های "ضعیف" یا "تصاوری که از شکل طبیعی خارج شده اند" را کپیه نمی کنند، بدیهی است به این خاطر که این عکس های تحریف شده باعث می شود بیننده از روند عکاسی آگاهی یابند و از طرفی واقع بینانه یا واضح نیستند. بنابراین در عکس ها و تصاویر مصنوعی، همان اثر پاک کردن از طریق ابزارهای مختلف حاصل می شود. عکاسی از طریق مکانیک و شیمی لنز و فیلم، نقش انسان را حذف کرده است. عکاسی دیجیتال به اصطلاح ترکیبی است که این دو نوع حالت خودکار را دوباره ترکیب می کند.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -