وجیهه رشیدیان

 • 2 دقیقه پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

وجیهه رشیدیان

 • 2 دقیقه پیش فعال بوده
 • 1 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
8.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 102 رأی ]
امتیاز ترنسیس
8.4 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از2 رأی ]
140 ترجمه موفق
2 ترجمه ناموفق

مترجم در زمینه های مختلف

10 سال سابقه در زمینه ترجمه های تخصصی و ترجمه مقالات

140 ترجمه موفق
2 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Collaboration between universities and their local stakeholders is becoming a key success factor for the growth of regional entrepreneurial ecosystems. Efficient energy solutions are often facing challenges in innovation diffusion, which is in contrast to the growing demand for providing answers to key ecological problems. In order to present how an efficient Triple Helix collaboration could foster and support niche innovations, an applied research project is introduced. This unique university-industry-government cooperation brings a students' idea to a proof-of-concept project thus covers the entire innovation process.

متن ترجمه شده:

همکاری بین دانشگاه¬ها و ذینفعان محلی آنها یکی از عوامل مهم موفقیت رشد اکوسیستم های کارآفرینی منطقه¬ای می باشد. راه حل¬های کارآمد انرژی اغلب با چالش هایی در انتشار نوآوری مواجه می¬باشند، که در جهت مخالف تقاضای رو به رشد برای پاسخ به مشکلات مهم زیست محیطی است. به منظور بیان اینکه چگونه همکاری کارآمد مارپیچ سه گانه می تواند نوآوری¬های جاویژه را تقویت و پشتیبانی کند، یک پروژه تحقیقاتی کاربردی معرفی شده است. این همکاری منحصر به فرد دانشگاه-صنعت-دولت، ایده دانشجویان را به پروژه اثبات مفهوم می¬آورد و بنابراین کل فرایند نوآوری را پوشش می دهد.

متن اصلی:

Rice husk biochar was utilized to reinforce high-density polyethylene (HDPE) and to prepare biochar/plastic composites (BPC) by the extrusion method

متن ترجمه شده:

به منظور تقویت پلی اتیلن چگالی بالا و تهیه کامپوزیت های بیوچار پلاستیک با روش اکستروژن، از بیوچار پوسته برنج استفاده شد.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 56%
راضی 40%
متوسط 4%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 0%
راضی 100%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
8.7 از 10
تحویل به موقع
9 از 10
رعایت اصول نگارشی
8.6 از 10
معین حقیقی
1399/04/23
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
هانیه حجازی
1399/04/11
 • تخصصی-مدیریت
 • انگلیسی به فارسی
 • معمولی
راضی
کیفیت ترجمه
9 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
7 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-مهندسی کامپیوتر
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
با ما گفتگو کنید