علیرضا آزرم

علیرضا آزرم

2 روز پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علیرضا آزرم

2 روز پیش فعال بوده | 3 سال در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.7 از 10
توسط کارفرمایان [ از 78 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.1 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس [ از 5 رأی ]

مترجم متون علمی و تخصصی در زمینه فنی، علوم پایه و پزشکی

ترجمه چندین کتاب در زمینه عمران، معماری، پزشکی، ریاضیات ... و صدها مقاله در رشته های مختلف (5 سال فعالیت مداوم و تمام وقت به عنوان مترجم)

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

 • عمومی [خوب]
 • پزشکی [خوب]
 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی [خوب]
 • مجموعه مهندسی برق [خوب]
 • علم فیزیک [خوب]
 • مجموعه ریاضیات و آمار [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

 • مجموعه مهندسی برق
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Review how the DDR & Fixed IO connections are made automatically. The Vivado tools are “board aware” and have also now made a number of changes to the internal configuration of the “Zynq Processing System” block. You will notice that a number of additional connections have appeared on the block including clocks, resets, timer outputs, and bus interfaces which allow the connection of additional AXI IP blocks (soft peripherals in the Programmable Logic fabric)

  متن ترجمه شده:

  نحوه اتصال خودکار DDR & Fixed IO را بررسی کنید. ابزارهای Vivado "مطلع از برد" هستند و در حال حاضر تغییراتی در پیکربندی داخلی بلوک "Zynq7 Processing System " صورت گرفته است. شما متوجه خواهید شد که چند اتصال بیشتر در این بلوک ظاهر شده است – شامل رابط های ساعت، ریست، خروجی زمان سنج، و باس – که امکان اتصال بلوک های AXI IP بیشتری را فراهم می سازد (تجهیزات جانبی نرم در ساختار سیستم منطقی برنامه پذیر).

 • زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Genes are regions on chromosomes which carry specifi c information for the production of proteins. Advancement in science, especially in medical research, has led to the identifi cation and isolation of genes responsible for human diseases. A person carrying the defect in a specifi c gene might develop disease, which may be inheritable. In gene therapy, nucleic acid is the therapeutic agent.

  متن ترجمه شده:

  ژن ها مناطقی بر روی کروموزوم ها هستند که حامل اطلاعات خاصی برای تولید پروتئین ها می باشند. پیشرفت علم خصوصا در زمینه تحقیقات پزشکی به شناسایی و جداسازی ژن هایی انجامیده است که عامل بیماری های انسانی هستند. فردی که دارای یک نقص در یک ژن خاص باشد ممکن است به بیماری مبتلا شود که این بیماری می تواند قابل توارث باشد. در ژن درمانی، نوکلئیک اسید عامل درمانی محسوب می شود.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 83%
راضی 14%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 20%
راضی 80%
متوسط 0%
ناراضی 0%
 • کیفیت ترجمه
  9.3 از 10
  تحویل به موقع
  9.8 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  9.5 از 10
  مصطفی نوری 1400/02/30
  عنوان پروژه:آزمون زیست شناسی
  تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی | انگلیسی به فارسی | خوب | متن

  مسئولیت پذیری فوق العاده، تحویل سریع فایل، کار تمیز

  کاملا راضی
  کیفیت ترجمه
  10 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10
  کوثر طاهری انور 1400/02/30
  عنوان پروژه:ترجمه علم فیزیک - 69242
  تخصصی-علم فیزیک | انگلیسی به فارسی | خیلی خوب | متن

  راضی
  کیفیت ترجمه
  8 از 10
  تحویل به موقع
  10 از 10
  رعایت اصول نگارشی
  10 از 10