ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

علیرضا آزرم

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

علیرضا آزرم

 • 4 ساعت پیش فعال بوده
 • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
9.7 از 10
توسط کارفرمایان
[ از 78 رأی ]
امتیاز ترنسیس
9.1 از 10
توسط تیم ارزیابی ترنسیس
[ از5 رأی ]
89 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم متون علمی و تخصصی در زمینه فنی، علوم پایه و پزشکی

ترجمه چندین کتاب در زمینه عمران، معماری، پزشکی، ریاضیات ... و صدها مقاله در رشته های مختلف (5 سال فعالیت مداوم و تمام وقت به عنوان مترجم)

89 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Review how the DDR & Fixed IO connections are made automatically. The Vivado tools are “board aware” and have also now made a number of changes to the internal configuration of the “Zynq Processing System” block. You will notice that a number of additional connections have appeared on the block including clocks, resets, timer outputs, and bus interfaces which allow the connection of additional AXI IP blocks (soft peripherals in the Programmable Logic fabric)

متن ترجمه شده:

نحوه اتصال خودکار DDR & Fixed IO را بررسی کنید. ابزارهای Vivado "مطلع از برد" هستند و در حال حاضر تغییراتی در پیکربندی داخلی بلوک "Zynq7 Processing System " صورت گرفته است. شما متوجه خواهید شد که چند اتصال بیشتر در این بلوک ظاهر شده است – شامل رابط های ساعت، ریست، خروجی زمان سنج، و باس – که امکان اتصال بلوک های AXI IP بیشتری را فراهم می سازد (تجهیزات جانبی نرم در ساختار سیستم منطقی برنامه پذیر).

متن اصلی:

Genes are regions on chromosomes which carry specifi c information for the production of proteins. Advancement in science, especially in medical research, has led to the identifi cation and isolation of genes responsible for human diseases. A person carrying the defect in a specifi c gene might develop disease, which may be inheritable. In gene therapy, nucleic acid is the therapeutic agent.

متن ترجمه شده:

ژن ها مناطقی بر روی کروموزوم ها هستند که حامل اطلاعات خاصی برای تولید پروتئین ها می باشند. پیشرفت علم خصوصا در زمینه تحقیقات پزشکی به شناسایی و جداسازی ژن هایی انجامیده است که عامل بیماری های انسانی هستند. فردی که دارای یک نقص در یک ژن خاص باشد ممکن است به بیماری مبتلا شود که این بیماری می تواند قابل توارث باشد. در ژن درمانی، نوکلئیک اسید عامل درمانی محسوب می شود.

نمونه ترجمه های بیشتر

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی 83%
راضی 14%
متوسط 3%
ناراضی 0%

رضایت کلی تیم ارزیابی ترنسیس

کاملا راضی 20%
راضی 80%
متوسط 0%
ناراضی 0%
کیفیت ترجمه
9.3 از 10
تحویل به موقع
9.8 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.5 از 10
مصطفی نوری
1400/02/30
 • تخصصی-زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

مسئولیت پذیری فوق العاده، تحویل سریع فایل، کار تمیز

کاملا راضی
کیفیت ترجمه
10 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
کوثر طاهری انور
1400/02/30
 • تخصصی-علم فیزیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
10 از 10
امتیازهای بیشتر
کیفیت ترجمه
8.4 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9.3 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-محیط زیست و منابع طبیعی
 • انگلیسی به فارسی
 • خیلی خوب
 • متن
راضی
کیفیت ترجمه
7 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
8 از 10
سایت ترنسیس
تیم ارزیابی ترنسیس
 • تخصصی-علم فیزیک
 • انگلیسی به فارسی
 • خوب
 • متن

به موقع تحویل داده شد و مرتب و دقیق بود، اما متن می‌توانست روان‌تر از این باشد و برخی از اصول نگارش مثل‌ نیم‌فاصله‌ها رعایت نشده بودند.

راضی
کیفیت ترجمه
8 از 10
تحویل به موقع
10 از 10
رعایت اصول نگارشی
9 از 10
امتیازهای بیشتر
با ما گفتگو کنید