پریسا غفاری

پریسا غفاری [ کد 21131 ]

10 ماه پیش فعال بوده | 5 سال و 4 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پریسا غفاری [ کد 21131 ]

10 ماه پیش فعال بوده | 5 سال و 4 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم عمومی

بنده متولد سال 1368 دارای مدرک لیسانس علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز و مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه بیرجند هستم. زبان انگلیسی را در کانون زبان ایران آموخته ام و در سن شانزده سالگی دوره پیشرفته را به اتمام رساندم.

سفارش اختصاصی(ابتدا وارد شوید)

مهارت‌های ترجمه متن

مهارت‌های ترجمه متن

 • اینترنت و تکنولوژی

نمونه‌کار های انجام شده

 • عمومی
  انگلیسی به فارسی
  متن اصلی:

  Pigeon Lice, Mites and Flies External parasites, such as lice, mites and flies are a real bother to your pet pigeon. These annoying pests not only bite and irritate your pigeon but they can also cause more serious damage. A scaly appearance to the unfeathered areas of your pigeon, tiny holes in the feather shafts and itchy birds are all signs of external parasites

  متن ترجمه شده:

  کرم ، پشه و شپش کبوتر انگلهای خارجی مانند کرم، مگس و شپش برای کبوتر خانگی شما واقعا باعث آزار و اذیت هستند. این آفات مزاحم نه تنها کبوتر شما را نیش میزنند و آزار می دهند بلکه حتی میتوانند باعث صدمات جدی تری نیز شوند. ظاهر پوسته پوسته مانند در قسمتهای خالی از پر روی بدن کبوتر شما، سوراخهای کوچک روی پرها و خارش پرنده نشانه هایی از انگلهای خارجی است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -