ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پریسا غفاری

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

پریسا غفاری

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم عمومی

بنده متولد سال 1368 دارای مدرک لیسانس علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز و مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه بیرجند هستم. زبان انگلیسی را در کانون زبان ایران آموخته ام و در سن شانزده سالگی دوره پیشرفته را به اتمام رساندم.

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Pigeon Lice, Mites and Flies External parasites, such as lice, mites and flies are a real bother to your pet pigeon. These annoying pests not only bite and irritate your pigeon but they can also cause more serious damage. A scaly appearance to the unfeathered areas of your pigeon, tiny holes in the feather shafts and itchy birds are all signs of external parasites

متن ترجمه شده:

کرم ، پشه و شپش کبوتر انگلهای خارجی مانند کرم، مگس و شپش برای کبوتر خانگی شما واقعا باعث آزار و اذیت هستند. این آفات مزاحم نه تنها کبوتر شما را نیش میزنند و آزار می دهند بلکه حتی میتوانند باعث صدمات جدی تری نیز شوند. ظاهر پوسته پوسته مانند در قسمتهای خالی از پر روی بدن کبوتر شما، سوراخهای کوچک روی پرها و خارش پرنده نشانه هایی از انگلهای خارجی است.

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید