احسان شکری

احسان شکری

5 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

احسان شکری

5 ماه پیش فعال بوده | 3 سال و 1 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه پزشکی و پیراپزشکی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، برگزیده نخستین جشنواره دانشجویی ابن سینا در سال 93، دانش اموخته برتر دانشکده در سال 94، دانشجوی برتر دانشکده در سال های 91 و 92، نفر اول المپیاد زبان انگلیسی در سال 89، عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان، بیش از شش سال سابقه تدریس و ترجمه زبان انگلیسی، مولف کتاب در زمینه مهندسی ژنتیک (نشر اشراقیه-بابازاده) و ...

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [خوب]
  • پزشکی [خوب]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -