محمدرضا حدیدی ماسوله

محمدرضا حدیدی ماسوله

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

محمدرضا حدیدی ماسوله

3 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای در زمینه مهندسی مواد

با توجه به ترجمه ی مقالات متعدد در زمینه مهندسی و علم مواد (بنده کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی مواد از دانشگاه شریف دارم) و همچنین نمره ی تافل 108، توانایی ترجمه ی مقالات در هر زمینه و به خصوص رشته ی تخصصی مهندسی مواد را دارا هستم

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • علم شیمی [معمولی]
  • مواد و متالورژی [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -