رحیم اقدم خواجه

رحیم اقدم خواجه

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

رحیم اقدم خواجه

2 سال پیش فعال بوده | 3 سال و 3 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان

مترجم حرفه ای، علوم انسانی

رحیم اقدم خواجه هستم. دانشجوی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه شیراز.

ایجاد پروژه مستقیم

مهارت های ترجمه

مهارت های ترجمه

  • عمومی [معمولی]
  • روانشناسی [معمولی]
  • ادبیات و زبان شناسی [معمولی]
  • داستان و رمان [معمولی]

نمونه ترجمه های انجام شده

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -