ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

salman alizadeh

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
این صفحه را به اشتراک بگذارید

salman alizadeh

  • 1 سال پیش فعال بوده
  • 2 سال و 9 ماه در ترنسیس
امتیاز کارفرمایان
تازه وارد!
0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

مترجم و مدرس زبان انگلیسی و فرانسه

جهت ترجمه این دو زبان به فارسی و بالعکس در همه زمینه های علمی در خدمت هستم

0 ترجمه موفق
0 ترجمه ناموفق

نمونه ترجمه های انجام شده

متن اصلی:

Now, if a tension exists between object and subject in the body of the humanesque puppet, it must be exasperated within the object qua object of Švankmajer’s films. The seemingly obvious links between the camera’s gaze and the protagonist, between narration and events onscreen, are highlighted when we must rely on the formal structure of narrative depleted of some of its traditional content.

متن ترجمه شده:

حالا اگر کششی بین شیء و شخص اصلی در بدن عروسک انسان نما وجود داشته باشد باید درون شیئ تا شیء بعدی تشدید شود

رضایت کلی کارفرمایان

کاملا راضی -
راضی -
متوسط -
ناراضی -
نتیجه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌ای یافت نشد.
با ما گفتگو کنید